Wat wij doen

 

Benut onze hands-on expertise en strategische scope!

 

Het (winkel)centrum van een passende aanpak voorzien

De praktijk laat zien dat de aanpak in de exploitatie van een (winkel)centrum nogal eens rammelt: er is onvoldoende slagkracht, er wordt te veel op afstand gemanaged, er is onvoldoende focus en raakt vooral ook te weinig de harten van de betrokkenen. Dan bouwt u op drijfzand. Het goed neerzetten van (winkel)centrummanagement vraagt om een zorgvuldig proces, dat naadloos op elkaar aansluit en bijdraagt aan het rendement.

In dat proces staan wij u terzijde, zodat u op een stevig fundament voort kunnen bouwen.

 

Wat kunnen wij zoal voor u doen:

 • begeleiden van een (winkel)centrummanagement Start-Up
 • uitwerken van een (winkel)centrummanagementplan
 • verzorgen van trainingen voor centrummanagers en (bestuur van) winkeliersverenigingen

 

Inrichten van uw (winkel)centrum organisatie

U heeft gekozen voor de aanpak (winkel)centrummanagement met slagkracht om doelgericht rendement te realiseren. De eerste contouren van wat er moet gebeuren ligt er. Nu is het zaak om het (winkel)centrummanagement goed in te richten. Wij helpen u te komen tot een slagvaardige oplossing met een heldere rolverdeling tussen de bestaande en toekomstige organisatie.

 

Wat kunnen wij voor u doen:

 • opstellen van een inrichtingsvoorstel voor het (winkel)centrummanagement
 • inrichten van het (winkel)centrummanagement
 • coachen, begeleiden en trainen van betrokkenen bij het (winkel)centrummanagement zoals centrummanagers en winkeliersverenigingen
 • beschikbaar stellen van een interim-(winkel)centrummanagers

 

Uw (winkel)centrum slagvaardig laten managen

Wellicht zoekt u een (winkel)centrummanager die bepalend is voor het succes van het (winkel)centrum. Samen met de opdrachtgever natuurlijk. Wellicht zoekt u een (winkel)centrummanager en weet u nog niet goed waar u naar moet kijken. Wat maakt iemand tot een geschikte (winkel)centrummanager? En wie komt hiervoor dan in aanmerking?

 

Wanneer u (nog) geen geschikte kandidaten in huis heeft om zo'n ingewikkelde opgave aan te pakken, staan onze interim-(winkel)centrummanagers voor u klaar. Met onze praktijkervaring en expertise helpen onze mensen u om de nieuwe opgave tot een goed einde te brengen.

Misschien bent u zelf (winkel)centrummanager en zoekt u ondersteuning bij het klaren van de klus, omdat u zich er nog niet zeker genoeg in voelt. Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij helpen u om het (winkel)centrummanagement goed van de grond te krijgen of een stap verder te brengen..

 

Wat kunnen wij voor u doen:

 • beschikbaar stellen van een interim-(winkel)centrummanager
 • coachen, begeleiden en trainen van (winkel)centrummanagers in hun leidinggevende rol
 • opstellen van een profiel voor een (winkel)centrummanager
 • asessen van (potentiële) (winkel)centrummanagers op hun kwaliteiten

 

Samenwerking in en om uw (winkel)centrum vorm geven

In uw (winkel)centrum is samenwerking belangrijk, tussen mensen binnen uw eigen organisatie en met mensen in andere organisaties. Wij begeleiden u in het vormgeven van een doelgericht samenspel. Het gaat er onder meer om dat de betrokkenen een gemeenschappelijk perspectief en doel hebben, bereid zijn toegevoegde waarde te leveren, elkaar onderling vertrouwen en zelf betrouwbaar zijn. Binnen organisaties is dat soms lastig, tussen organisaties is dat vaak nog complexer, omdat belangen fors uiteen kunnen lopen. Het is dan belangrijk om belangen te kunnen verbinden en met elkaar te streven naar een ‘win-win’. Ondanks dat snelheid geboden is, is dit een proces dat tijd en oprechte aandacht vraagt.

 

Wat kunnen wij voor u doen:

 • tot stand brengen van een effectieve samenwerking tussen organisaties
 • uitvoeren van trainingen gericht op conflicthantering, communicatiestijlen en beïnvloeding
 • vormgeven van een communicatiestrategie voor uw (winkel)centrum

 

06-25 08 64 65

Info@propertylab.nl